بسم الله الرحمن الرحیم

 

عکس شهدا  

 

 

یکی از شهدای گمنام بوستان ولایت در عالم رؤیا به دیدار خواهرش آمد و به او گفت:

"شفاعت تشییع کنندگان پیکرش را خواهد کرد"

 

مثل منی که هیچ ندارد،

نه نهیبی،

 نه حس و حالی،

نه عملی،

نه آبرویی،

و شرمنده از روی مادر،  

و حیران از اینکه عمرم در حال گذر است یا که نیرویم در حال تلف شدن است! 

امیدوار به دل  دریایی این لاله های  رنگین رویم

 که شفاعت کنند این دل سرکش را!

اگر شما هم این چنین اید

بسم الله.