بسم الله الرحمن الرحیم

 

                            

 

امامم...

چقدر غبطه خوردم...

نه...

حسودی‌ام شد به کردنشینان...

جانم به فدایتان...

همه دار و ندارم به فدای یک لبخند شما...

 

نفسم می‌گیرد در هوایی که شما نفس نمی‌کشید آقا...

 

خدایا! از عمر ما بگیر و به عمر بابرکت و با عزت او بیفزای...