بسم الله الرحمن الرحیم

مهد تمدن، مهد آزادی و دموکراسی، کشور افسانه‌ای، سرزمین حقوق بشر و ضدتبعیض. وقتی این واژه‌ها را می‌شنوید، یاد کجا می‌افتید؟

تنها کشوری که تمام این القاب پرطمطراق را یدک می‌کشد(!) بله، دقیقا فقط روی کاغذ و توی حرف یدک می‌کشد، کشوری نیست جز فرانسه! تازه ما فقط نصف این عناوین و القاب که یک تریلی می‌خواهد بکشدش را گفتیم والا این‌ها که کم نمی‌آورند!‌کشد، کشوری نیست جز فرانسه! تازه ما فقط نصف این عناوین و القاب که یک تریلی می‌خواهد بکشدش را گفتیم والا این‌ها که کم نمی‌آورند!

خودشان که همه ادعاهایشان را باور دارند، حتی برای اثباتش، عضو انواع و اقسام کنوانسیون‌ها هم شده‌اند، نمونه‌اش کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض از زنان.

فرانسه سال 1983 به این کنوانسیون پیوست، درست 28 سال پیش! 28 سال فرصت خوبی است برای تحقق این همه ادعا اما بنا بر گزارشات کمیته کنوانسیون، اوضاع نگران کننده‌ای در رابطه با تبعیض علیه زنان در فرانسه وجود دارد!

گاردنگیرید، که چون حالا نجف‌زاده را از فرانسه اخراج کرده‌اند، ما هم داریم الکی به فرانسه گیر می‌دهیم!

آمار و ارقام و گزارشات را ما نمی‌گوییم، خودشان می‌گویند و معتبر هم هست! مناظره انتخاباتی هم نیست که در آمار دست ببریم!

طبق آخرین گزارش ملی فرانسه به CEDAW موارد نقص حقوق زنان در این کشور از نظر کمیته، نگران کننده‌بوده‌است. سیاست موجود در کشور فرانسه تبعیض‌های شغلی فراوانی را شامل حال زنان کرده‌است. به طوری که نه تنها شاهد حضور اندک زنان در مشاغل رده بالا، مناصب دولتی به ویژه در سطح بین‌المللی و تدریس در آموزش عالی و مؤسسات خصوصی هستیم بلکه حتی در مجامع دپارتمانی و مجلس ملی فرانسه نیز حضور ضعیفی دارند.

علاوه بر تبعیض در حیطه شغلی، شواهد حکایت از نبود وجود قوانین حمایتی از زنان دارد، کمیته رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان از افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان به ویژه در خانواده‌ها ابراز نگرانی کرده است. تحقیقات نشان داده‌است در هر سه روز یک زن توسط همسرش قربانی خشونت منجر به مرگ می‌شود!

این بدرفتاری‌ها با زنان و دختران و سوءاستفاده از آنها زمانی بسیار قابل تأمل است که تنها 3درصد شکایت زنانی که مورد تبعیض جنسیتی قرارگرفته‌اند، در دادگاه‌ها مطرح می‌شود(!)

البته این آش زمانی شورتر می‌شود که در قانون اساسی کار فرانسه، تعریف واضحی از خشونت جنسی وجود ندارد! و نتیجه این بی‌قانونی در کشور قانون(!) دست آخرش هم باید به جایی ختم شود که یک سوم بارداری زنانش، ناخواسته باشد که نیمی از آنها هم جنین خود را داوطلبانه سقط می‌کنند!

در بررسی‌های کمیته مذکور، اوضاع برای زنان مهاجر بغرنج‌تر است. زنان مهاجر در کشور مهدآزادی مورد تبعیض بیشتری قرار می‌گیرند و نرخ بیکاری آنها تقریباً 2برابر زنان غیرمهاجر است. آن دسته از زنان مهاجر هم که مشغول به کارند، اکثر در مشاغل درجه سه‌ای مانند خدمتکاری و نظافت مشغول هستند.

گفتنی است که در گزارش ملی فرانسه اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون نام‌برده در استان‌ها و مناطق فراسوی دریای این کشور، ناقص است و اطلاعات کافی در مورد اوضاع زنان روستایی و میزان اجرای بخش‌های مختلف کنوانسیون در آنجاها وجود ندارد والا معلوم نبود این آش چقدر شورتر می‌شود!

 

  هفته نامه زن روز  -3 اردیبهشت 1390