بسم الله الرحمن الرحیم

                                  

 

دلنشین بود وقتی می دیدی که بسیاری فقط برای اینکه دل رهبرشان را شاد کنند، آمده بودند که رای دهند...

ای کاش برخی مسئولین یاد بگیرند این مرام و رسم دلدادگی را...

ای کاش منتخبین ملت هم، قدر بدانند این رای اعتماد مردم را...