بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

وقتی آدمی از رنگ انسانیت خسته و خالی شود... 

این چنین، صدا و نفس هایش به عمق ژرفای سقوطش می رسد... 


 

 

بغض نوشت 

* نوشتن از غلطی (ایکاش می شد جور دیگرش را هم نوشت!) که شاهین نجفی...! کرده، خیلی سخت بود... تنها به آن علت که تحملش سخت است که کسی به امامت، به بهانه بودنت، توهین کند و تنها کاری که بتوانی بکنی، نشستن پشت کامپیوتر و نوشتن چند خط است، فقط همین؟! حالم اصلا خوب نیست...

چه دلی دارد خدا!

برخی توهین ها آنقدر سنگین است که آدمی را می ماند در این دنیای خراب آباد، چه خبر است، مگر...

** دلم می سوزد وقتی بچه شیعه از سرنادانی می گوید: چقدر فلان موضوع جواد است...

*** دلم می سوزد وقتی اسم شخصیت بدبخت و خلافکار فیلم یک بچه شیعه می شود؛ حسن، احمد، غلام حسین...

**** دلم می سوزد وقتی اسم امام های مان در فیلم های یک بچه شیعه به سخره گرفته می شود و به راحتی از کنارش عبور می کنیم...

***** دلم می سوزد وقتی خانم های چادری فیلم های یک بچه شیعه، بدبختند و خلافکار و ...

 این روزها دلم زیاد می سوزد...