بسم الله...

 

طرح سوال از رییس جمهور تا اینجا هم کار مثبتی بود، هم نشان دهنده احساس مسئولیت  مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می خواهد.
 از نمایندگان محترم تقاضا می کنم از اینجا به بعد ادامه ندهند.

رهبر انقلاب

دیدار بسیجیان- اول آذر 1391