عضو کارگروه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم:

پرتال ارزی با مدیریت سعید جلیلی طراحی شد