عضو کارگروه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم: پرتال ارزی با مدیریت سعید جلیلی طراحی شد
/ 3 نظر / 93 بازدید
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
3 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
4 پست