پرواز دل

بسم الله الرحمن الرحیم

  

 

آقا جان چقدر دلتنگتانم

فقط اشک ها هستند که راز این دلدادگی را میدانند

چطور گذشت!

تپشش را میشنوید...

دلتنگ است دلتنگ

چقدر دل کندن سخت بود

اما می ارزد، با همه سختی اش می ارزد

دوباره می شود

هواییم آقا، هوایی

پروازم را این بار ازشان می گیرم...

#
/ 1 نظر / 21 بازدید
و بالنجم هم یهتدون

خدا میداند چقدر محتاجتان هستم... امام رضا...[گریه]