#
/ 5 نظر / 19 بازدید
و بالنجم هم یهتدون

سلام خدا بر حضرت رسول وخاندان مطهرشان علامه طباطبایی تو ی شعرشون میفرمایند: من خسی بیش نبودم ک ب سیل افتادم او ک میرفت مرا هم ب دل دریا برد شما ک سید مایی لاقل دلتنگی میتونی تودلت فریاد بزنی: مادر! غربت رو بیا تو دل ما ببین...

و بالنجم هم یهتدون

این آرم ضایع چیه کنار نام شریف ما زده؟؟ آرم صهیونیستی استعمار پیر..[سبز]

و بالنجم هم یهتدون

مرگ بر این گی لیس

شاید همه چیز

خیلی ناز بود.. دل ما هم گویا تنگ دوخت خورده! منتظرتان ام.

یه طلبه بی تکلف

در مورد خدا این گونه سخن گفتن، کم معرفتی است... گرچه حرف اشتباهی هم نباشد... گرچه منظور بدی هم نداشته باشیم... هر که در این بزم مقرّب تر است جام بلا بیشترش می دهند... یا به قول امیرخانی: ALBAL LIL VALA!! [سوال]