قاب خیس چشم هایش...

بسم الله

زل بزنی به قاب خیس چشم هایش و زلالی آب حیات روح ش را باور کنی...

صداهای اطراف که بلند می شود، دلت می خواهد بگویی: هیس...کمی آرام تر، می خواهم صدای او را واضح تر بشنوم، نجواهایش، اشک های ش گویی امسال حس خاص دیگری دارد...

قدر امسال با قدر سال گذشته چقدر متفاوت بود...

خدایا شکرت...

 

/ 0 نظر / 74 بازدید