به فدای لبخندتان...

بسم الله الرحمن الرحیم

                                  

 

دلنشین بود وقتی می دیدی که بسیاری فقط برای اینکه دل رهبرشان را شاد کنند، آمده بودند که رای دهند...

ای کاش برخی مسئولین یاد بگیرند این مرام و رسم دلدادگی را...

ای کاش منتخبین ملت هم، قدر بدانند این رای اعتماد مردم را...

/ 3 نظر / 44 بازدید
عمار

قربون لبخند حضرت ماه[گل][گل][گل]

نوا

حاضرم قسم بخورم فقط و فقط برای اطاعت امر از امام خامنه ای اومدم رای دادم... اومدم که آقا بدونه ما "تا آخر ایستاده ایم"